BERSIKAP DEWASA DALAM BERPOLITIK (bahagian 3 – habis)


Oleh Saif Al-Kalam, FPIP (Forum Peneliti Ilmu Peradaban)

carousel-fiqhKaidah Ahwan Asy-Syarrayn

Memilih keburukan yang lebih ringan diantara dua keburukan. Kaidah ini adalah salah satu yang paling populer di kalangan aktivis pergerakan. Kaidah ini seolah menjadi sebuah kartu as untuk membalikkan keadaan dan melegitimasi suatu tindakan yang dinilai berlawanan dengan syariat menjadi boleh-boleh saja bahkan mungkin cenderung menjadi wajib. Continue reading

Advertisements